Akční nabídky

Oprávnění k prodeji antiparazitik

Prodejna je od 1.3 2010 oprávněna prodávat vyhrazené veterinární léčivé přípravky podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona číslo 378/2007 Sb., o léčivech.

Veterinárními léčivými přípravky se myslí především antiparazitní obojky a antiparazitika jako taková.

Oprávnění vzniklo pro obě naše prodejny po absolvování kurzu prodejců vyhrazených léčiv a po získání osvědčení o odborné způsobilosti prodejce.